Wednesday, December 6, 2017

Kursus Asas Pertolongan Cemas

Kursus Asas Pertolongan Cemas, CPR dan AED Training adalah kursus asas pertolongan cemas yg memberikan penekanan khusus kepada pelajar tentang asas menyelamat dan bantuan pernafasan. Secara teknikal pelajar akan melakukan aksi menyelamat dan mengaplikasikan modul pengajaran secara teori kepada praktikal ( simulasi).


Amali Subjek Senibina Komputer

Putrajaya Lake and Wetland Explorace 2017

KKHS telah mendapat tempat ke-48 daripada 122 pasukana yang menyertai Putrajaya Lake and Wetland Explorace 2017