Wednesday, June 21, 2017

Amali Akhir SPL3044 Komentar Pelancongan

Hasil kerja : Projek Video CAHAYA RAMADHAN 
1-2 Jun 2017
SPL3044 Komentar Pelancongan 

video


video

Alumni KKHS Menggenggam Segulung Ijazah

Nama                        : Afiqah Sani
Program di KKHS    : Sijil Pelancongan & Pengembaraan

Nama                        : Fadzillah Syafiq
Program di KKHS    : Sijil Pelancongan & Pengembaraan


Amali Kursus SPL 2073 (Budaya Malaysia)

Pameran dan Demonstrasi Permainan Tradisional (Topik 5-Kesenian)
Penglibatan pelajar Semester 2
Pelajar dinilai dari sudut kebolehan mereka menyampaikan maklumat kepada orang awam dan penyediaan bahan pameran dan demonstrasi.